Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden

Valkomnande_crop_liten

I Helsingborg har mångfalden en plats och ingen ska bli felaktigt behandlad, diskriminerad eller kränkt. Det ska finnas utrymme för självförverkligande, och vi vill bygga vår framgång på människors individuella och jämlika förutsättningar.
Helsingborg ska bli tillgängligt och välkomnande för alla, så att allt det som kan berika oss och vår stad blir synligare. Det gäller både sådant som redan finns i Helsingborg idag, och sådant som kan attraheras till staden. Vi ska också vara lyhörda för önskemål och specifika behov som finns i stadens olika områden, eftersom även Helsingborgs olikheter som stad stimulerar och attraherar.

Därför prioriterar vi att:

  • Utveckla arbetssätt och samarbeten som skapar lika möjligheter för alla och får oss att tänka och agera inkluderande i allt vi gör. #lika
  • Ta tillvara på den internationella kompetensen i staden. #kompetens
  • Stärka våra stadsdelars identiteter och utveckla våra närområden för att bättre tillgodose de önskemål och behov som finns bland de boende i staden. #identitet
  • Ta bort fysiska hinder och kommunikativa barriärer som försvårar våra kontakter med varandra eller begränsar vår rörelsefrihet. #tillgänglighet

Wiki/kunskap:

#mångfald

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!