Vi skapar hem för alla

Valkomnande_crop_liten

Helsingborg ska fortsätta attrahera människor och vi ska arbeta för att de som redan bor i staden kan och vill stanna. Vi behöver komma till rätta med bostadsbristen i Helsingborg. Vi har ett ansvar att planera för att kunna erbjuda ett hem till de som är i behov av det. Människor som av olika skäl tar sig till Helsingborg för att undkomma konflikter och katastrofer ska bli välkomnade och få ett bra mottagande.
Helsingborg ska erbjuda en stor variation av bostäder. Vi ska skapa goda förutsättningar för såväl olika prisklasser, hyresnivåer och upplåtelseformer som storlek och lägen. Vi ska också kunna erbjuda bostäder med smarta funktioner och anpassningar, med stöd som gör det möjligt för alla att kunna ha sin egen bostad.

Därför prioriterar vi att:

  • Skapa en god dialog mellan markägare och byggherrar som fokuserar på att tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och bostadssökande i Helsingborg. #bodialog
  • Testa och använda innovativa lösningar som skapar klimatsmarta boenden ur ett livscykelperspektiv. #klimatsmart
  • Utveckla samarbeten och modeller med olika aktörer som gör det möjligt för de som idag av olika skäl står utanför bostadsmarknaden att kunna få sin egen bostad. #bostad
  • Säkra ett ansvarsfullt mottagande av nyanlända med boenden av god kvalitet och ett värdigt bemötande. #mottagande

Wiki/kunskap:

#hem

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!