Vi erbjuder värdefull sysselsättning

Valkomnande_crop_liten

I Helsingborg ska alla kunna ha en värdefull sysselsättning, och ingen ska behöva sakna samhällsgemenskap på grund av arbetslöshet. Vi ska sträva efter att fler kommer i arbete, och att erbjuda ett hållbart arbetsliv. Stadens aktörer behöver tillsammans kunna erbjuda attraktiva och värdeskapande former av frivilliga arbetsinsatser.
I Helsingborg ska vi lätt kunna engagera oss, och lätt hitta eller skapa en plats för att kunna odla våra intressen tillsammans med andra. Helsingborg har potentialen att bli ett nav för innovationer som visar vägen mot en hållbar utveckling, och vi ska stötta, uppmuntra och skapa miljöer som lockar innovatörer.

Därför prioriterar vi att:

  • Främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella förutsättningar och personliga behov. #arbetsliv
  • Stötta frivilliga insatser som väcker engagemang och gör det möjligt att delta efter bästa förmåga. #frivilligt
  • Uppmuntra fler att våga förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbara innovationer. #innovation
  • Medverka i förnyelsen av kultur- och föreningslivet, så att fler ska vilja och kunna aktivera, organisera och engagera sig. #kulturliv #föreningsliv

Wiki/kunskap:

#sysselsättning

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!