Vi ser hela människan

I Helsingborg ska de som är i behov av stöd och hjälp få riktade och individuellt anpassade insatser. Vi ska ha ett arbetssätt som belyser de faktorer som samspelat för att skapa en livssituation, så att vi kan ge den bästa hjälpen och stödet för framtiden. Vi ska tänka och arbeta över gränser, för att kunna lägga fokus på att ta bort strukturer, orsaker och faktorer som negativt kan påverka en individs förutsättningar till ett gott liv.

Därför prioriterar vi att:

  • Lägga fokus på tidiga insatser och sociala investeringar som minskar riskerna att hamna i ekonomiskt eller socialt utanförskap. #förebygga
  • Uppmuntra innovationer, nya metoder och arbetssätt som leder till att vi kan möta invånarnas behov av delaktighet på bästa sätt. #behov
  • Arbeta med verktyg och metoder där individens hela bakgrund och individuella förutsättningar bildar utgångspunkten för val och prioritering av framtida stödinsatser. #stöd

Wiki/kunskap:

#helhet

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!