Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck

Samband_crop_liten

I Helsingborg ska vi ha smarta system och lösningar som underlättar i vardagen och gör det möjligt för oss att göra medvetna och omedvetna val som minimerar vår påverkan på klimatet. Den egna viljan att agera för långsiktig hållbar utveckling ska uppmuntras. Vi ska förändra beteenden så att de livsstilsval som görs inte belastar klimatet i onödan. Vi ska konsumera mer hållbart och minska vår förbrukning av resurser, och skapa förståelse för de samband och kretslopp vi är beroende av för att kunna leva hållbart.

Därför prioriterar vi att:

  • Ge hela Helsingborg tillgång till ett hållbart och uthålligt energisystem med effektiva lösningar och förnyelsebar energi. #energisystem
  • Skapa hållbara och slutna kretslopp för jordbruk, energi, vatten, avlopp och avfall, med etablerade beteenden som förebygger spill och uppkomsten av avfall. #kretslopp
  • Förändra vår konsumtion och produktion av livsmedel så att den blir mer hållbar, och välja varor och tjänster som är både etiskt och miljömässigt sunda och hållbara. #konsumtion
  • Fasa ut fossila bränslen ur våra verksamheter och ständigt minska vår användning av energi och vår påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv. #förnyelsebart

Wiki/kunskap:

#fotavtryck

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!