Vi skapar trygghet och säkra miljöer

Aktivitet_crop_liten

Alla ska kunna röra sig tryggt och säkert i Helsingborg. Stadens fysiska utformning ska bidra till vår trygghet och säkerhet. Vi ska ha en innovativ samhällsplanering som hanterar och förebygger buller, gifter och föroreningar i luft, mark och vatten. Samtidigt ska vi anpassa staden till framtida klimatförändringar. En mänsklig närvaro som bidrar till en ökad upplevelse av trygghet i staden ska uppmuntras.

Därför prioriterar vi att:

  • Uppmuntra initiativ som baserat på mänsklig närvaro skapar trygghet och får oss att vistas i våra gemensamma offentliga rum. #närvaro
  • Främja användandet och införandet av ekosystemtjänster som skapar kvalitet, funktion och attraktivitet över hela staden. #ekosystemtjänst
  • Bygga en robust stad och klimatanpassa staden i den omfattning som krävs för att hantera dagens och framtidens klimatutmaningar. #klimatanpassning
  • Förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten och andra faktorer som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. #föroreningar

Wiki/kunskap:

#trygghet

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!