Vi inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv

Aktivitet_crop_liten

Helsingborg ska vara en stad som uppmuntrar och underlättar sunda beteenden, för både folkhälsa och miljö. Fler, särskilt barn och unga, ska komma i rörelse. I Helsingborg ska vi skapa en meningsfylld och glädjefylld fritid för fler som bor i staden. Vi ska skapa förutsättningar och miljöer som kan fånga upp och bryta osunda vanor, och vi ska främja hälsa genom att öka jämlikheten och tillgången till aktiviteter.

Därför prioriterar vi att:

  • Stötta initiativ som ger fler möjligheter att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter på sin fritid. #fritid
  • Utveckla initiativ och arbetssätt som ger utrymme för mer fysisk aktivitet i anknytning till förskola, skola och arbete. #aktivdag
  • I samverkan med olika aktörer arbeta för långsiktig god hälsa och en miljö som skyddar oss från skadliga föroreningar och störningar. #frisk

Wiki/kunskap:

#hälsosam

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!