Vi har upplevelser för alla sinnen

Aktivitet_crop_liten

Helsingborg ska vara en upplevelsernas stad, som kittlar nyfikenheten och alla våra sinnen. Vi ska skapa attraktiva offentliga rum där fler vill och kan vara och genomföra aktiviteter under en större del av dygnet och året.
Helsingborg ska använda sina geografiska förutsättningar på bästa sätt, och låta närheten och tillgången till vatten och grönska bidra till välmående och god hälsa. Det är viktigt att de som bor i Helsingborg själva är medskapare i stadens upplevelser.

därför prioriterar vi att:

  • Länka samman hela Helsingborg genom fler och mer tillgängliga upplevelsestråk av grönska och vatten, som inspirerar till rörelse och fysisk aktivitet. #upplevelser
  • Utveckla en välkomnande och hälsofrämjande stadsmiljö där kulturen och naturen tillåts komma nära och beröra oss. #stadsmiljö
  • Skapa utrymme åt lugna och stillsamma miljöer för reflektion, vila, återhämtning och umgänge. #vila
  • Förbättra möjligheterna till eget inflytandet över, och förverkligandet av, upplevelserna i och kring Helsingborg. #inflytande

Wiki/kunskap:

#sinnen

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!