Vi låter ekonomin skapa mervärde

Ansvar_crop_liten

I Helsingborg ska vi hantera våra resurser ansvarsfullt. Vi ska få våra tillgångar att skapa värde genom att tänka smart och långsiktigt när vi fattar beslut om Helsingborgs framtida utveckling. Vi ska öka vår kunskap om samhällsekonomiska faktorer, så att vi kan fatta våra beslut utifrån en bred och långsiktig infallsvinkel. Vi ska ställa skarpa krav på hållbarhet och anlita medvetna och proaktiva leverantörer, så att vi får draghjälp i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling.

Därför prioriterar vi att:

  • Köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav för en hållbar utveckling och systematiskt följa upp de kraven. #inköp
  • Använda samhällsekonomiska kalkyler och långsiktig ekonomisk planering som verktyg för att prioritera våra investeringar. #samhällsekonomi
  • Främja och bidra till förekomsten av lösningar för delat ägande och gemensam användning av varor och tjänster. #dela

Wiki/kunskap:

#mervärde

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!