Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag

Delaktighet

I Helsingborg bryr vi oss om varandra, och alla ska kunna ta del av fungerande sociala kontaktnät och nätverk. Att delta i sociala sammanhang gör oss friskare och mer välmående, och ingen ska behöva vara ensam om man inte själv väljer det. I Helsingborg ska de mänskliga mötena få stå i centrum, och genom att mötas ökar vi förståelsen för och omtanken om varandra.

Därför prioriterar vi att:

  • Skapa forum för inspirerande och lärande möten mellan olika grupper i samhället och över generationsgränserna. #forum
  • Uppmuntra arbetsformer och förhållningssätt som ger tid och utrymme för mänskliga möten i arbetslivet. #möten
  • Främja initiativ som verkar inkluderande och stärker individens egen makt att lyfta och utveckla sig själv. #egenmakt
  • Belysa och stötta positiva förebilder och exempel som inspirerar till långsiktigt hållbar utveckling. #förebilder

Wiki/kunskap:

#kontakt

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!