Vi ser till barn och ungas perspektiv

Delaktighet

Barn i Helsingborg ska bli hörda, sedda och lyssnade till, och respekterade utifrån sina rättigheter och behov. Det ska vara tryggt att växa upp i Helsingborg, och inga barn ska sakna förutsättningar för en god uppväxt. Vi ska arbeta för att alla barn har möjligheter att utvecklas, och får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna delta i samhället.

Därför prioriterar vi att:

  • Skapa och utveckla en mångfald av trygga, inspirerande och hälsosamma miljöer för barn och unga att vistas i. #barnmiljö
  • Satsa på tidiga insatser och samarbeten för att alla barn ska kunna få en god uppväxt, goda kunskaper och ett bra liv som vuxna, och säkra att barn och unga i behov av ny boendemiljö eller omplacering känner sig trygga och väl omhändertagna. #lyckadebarn
  • Hitta arbetssätt och göra insatser som mildrar effekterna av ekonomiska skillnader i barns uppväxter, och minska konsekvenserna av social utsatthet. #uppväxtvillkor
  • Lyfta fram barnets röst i samhället genom att lyssna mer och anpassa vår kommunikation #barnetsröst

Wiki/kunskap:

#barnet

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!