Vi lyssnar, öppnar upp, och delar kunskap

Delaktighet

I Helsingborg ska vi våga prova nya vägar att nå ut med information och skapa dialog, och bli en föregångare för demokratiarbete. Det behövs transparens och tydlighet för att öka insynen och möjligheterna att påverka Helsingborgs utveckling, så att ingen ska tvivla på att vi vill varandras och stadens bästa. Vi ska tillsammans jobba på bred front för att ytterligare öka förtroendet för Helsingborgs stads organisation, och tilliten till varandra.

Därför prioriterar vi att:

  • Främja transparensen, insynen och medskapandet i våra verksamheter, för att lyckas fånga fler goda idéer och kunna dela kunskap. #insyn
  • Tillsammans med olika aktörer vidareutveckla en tydlig, öppen och ärlig kommunikation som skapar förtroende för Helsingborg, demokratin och mellan oss. #förtroende
  • Öppet och nyfiket prova nya vägar för att etablera Helsingborg som en världsledande nod för internets möjligheter. #internet

Wiki/kunskap:

#öppna

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!