Varmt välkomnande

Varmt välkomnande är en inställning som bygger på tankar om lika rättigheter och möjligheter, och är grunden för gemenskap. Det handlar om hur vi bemöter varandra, och vilken sorts stad vi vill vara.

Det varma välkomnandet lockar människor till Helsingborg och bidrar till ökad stolthet – både för staden, för de som bor här och för den jag själv är. Ett varmt välkomnande förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Våra största utmaningar ligger i att hantera olika slags utanförskap som har sitt ursprung i både samhällsstrukturer och beteende. Helsingborg ska främja ett jämlikt bemötande som välkomnar det nya och utmanande. Vi ska även bli bättre på att se sådant som redan finns och bidrar till vår stad idag. Vi ska arbeta med bemötande och attityder, och skapa utrymme för mångfald så att alla får en plats i staden.