Livslång aktivitet

Aktivitet är en förutsättning för en pulserande stad, och bidrar till vårt fysiska och psykiska välmående genom hela livet. Det handlar om hur vi rör oss, när vi rör oss, och var vi rör oss. Livslång aktivitet påverkar hur vi ser på oss själva och på den fysiska miljön vi befinner oss i, och det förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.
Våra främsta utmaningar handlar om att få folk i rörelse, och skapa möjligheter för fler att uppleva mer av Helsingborg. Fler i Helsingborg ska ha god tillgång till ett brett utbud av aktiviteter, och få möjlighet att delta i dem. Vi ska lyfta fram värdet av tillgång till natur och rekreation för en ökad folkhälsa och förståelse för miljön vi lever i. Vi ska öka aktiviteten, tillgängligheten och förbättra upplevelsen av staden så att vi kan skapa mer liv och rörelse i Helsingborg under större delar av dygnet.