Långsiktigt ansvarstagande

Att vilja ta eget ansvar är ett villkor för långsiktig och hållbar utveckling. Ansvar handlar om våra val och vilken påverkan de har på oss själva och människorna runt omkring oss, och vilka möjligheter de valen skapar för framtida generationer. Det är en av de viktigaste principerna för att skapa balans, och gäller alla delar av samhället och dess olika aktörer. Långsiktigt ansvar förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.
Våra huvudsakliga utmaningar handlar om hur även kommande generationer ska kunna få god livskvalitet. I Helsingborg ska vi ha ett långsiktigt perspektiv och leda arbetet med att skapa en hållbar utveckling. Vi ska bli bättre på att känna ansvar för varandra, och fatta våra beslut baserat på det vi tror är långsiktigt bäst för hela samhället.