Planer

Plan för lika möjligheter

Plan för lika möjligheter beslutad i kommunfullmäktige. Du hittar den här. Plan för lika möjligheter beskriver hur kommunen vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare. Helsingborg ska vara en stad fri från diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Plan för lika möjligheter har Livskvalitetsprogrammet och visionen Helsingborg 2035 som utgångspunkter. Planen ska ta ett helhetsgrepp kring de olika beslut och åtaganden som Helsingborg påtagit sig i syfte att motverka diskriminering, främja de mänskliga rättigheterna och öka den sociala hållbarheten. Exempel på detta är CEMR, ECCAR, FN:s konvention om Planen beskriver fem områden med åtgärder som ska stimulera kommunens nämnder, bolag, förvaltningar och styrelser att jobba mot målet om en öppen och inkluderande stad fri från diskriminering.

Avfallsplan
Helsingborgs stad ska planera för avfallshanteringen för fyra till fem år framåt. Avfallsplanen innehåller stadens planer för att minska mängden avfall och vilken inriktning vi ska ha för avfallsplaneringen.Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020.

Avfallsplanen är framtagen som ett samarbete mellan miljöförvaltningen, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Du kan ladda ner Avfallsplan 2016-2020 på NSR:s webbplats.

Klimat- och energiplan

Styrning.se
Här kan du läsa de specifika planerna och  hitta stadens övriga styrdokument.

Mette skriver denna text och ställer frågor till de tre planerna till respektive experter. PLM-Elin T (SLF), Avfallsplan-Cecilia Holmblad eller Pernilla Ringström NSR, Klimat- o E-plan-Elin S (MF)