Övriga styrdokument

Övriga styrdokument inom staden kan du hitta på sajten styrning.se.

Här kan du hitta de stadsövergripande styrdokument som Helsingborgs stad arbetar efter. Det finns fyra kategorier av dokument: program, planer, policyer och riktlinjer. Program och planer är aktiverande och syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Våra policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid en given situation.