Från uppdrag till beslut

En politisk beredning utsedd på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarade under 2015 för hur livskvalitetsprogrammet togs fram och formulerades. I dag behandlas programmet politiskt i stadens kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Livskvalitetsprogrammet togs upp för beslut i Helsingborgs kommunstyrelse den 13 januari 2016 och godkändes där. Programmet behandlades därefter i Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 januari 2016, där det antogs.

Innan dess hade en politiskt beredning utsedd av kommunstyrelsen arbetat med programmet under hela 2015. I  november samma år tog beredningen ett konsensusbeslut om att livskvalitetsprogrammet skulle behandlas politiskt i stadens kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beredningen fortsatte sedan sitt arbete under 2016, med fokus på att ta fram styrdokumentet “Plan för lika möjligheter”.

Livskvalitetsprogrammet gäller fram till den 31 december 2024.