Vad då livskvalitet?

Hur vi upplever livskvalitet är olika från person till person, men det handlar ofta av hur vi mår och vilka möjligheter vi har att påverka samhället omkring oss. Livskvalitet kan också  handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, skola eller annan aktivitet. Det är även viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas i livet.

Vad betyder livskvalitet för dig? Ett dopp i Öresund? En familj som mår bra? Trygghet i livet?

Helsingborgs stad arbetar aktivt med miljö- och folkhälsofrågorna, men det återstår flera utmaningar för att staden ska kunna bli skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad år 2035. Vi behöver tillsammans arbete vidare med alla områden inom miljö och folkhälsa för att skapa goda förutsättningar för alla helsingborgare att uppleva en hög livskvalitet. Med livskvalitetsprogrammet vill vi att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle. I Helsingborgs stad har vi valt att beskriva livskvalitet som:

Att ha lika förutsättningar att leva ett gott liv, att kunna skapa sin egen lycka och att må bra hela livet. Livskvalitet är att kunna vara delaktig, kunna påverka och vilja ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid. Livskvalitet i Helsingborg skapas med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.

I Nationalencyklopedin beskrivs livskvalitet som den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en individuell upplevelse som skiljer sig från mätbara data om människor. Dålig hälsa är till exempel inte per definition lika med dålig livskvalitet, men kan förstås bidra till att minska den.

I ett större perspektiv kan livskvalitet skapas genom till exempel omsorg om svaga grupper i samhället, miljöskydd, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och förbättring av boendeförhållanden, arbetsvillkor och hälsovård. Men det är viktigt att komma ihåg att varje människa har en egen uppfattning om vad livskvalitet är.

Här kan du läsa om vad helsingborgarna upplevde som livskvalitet i intervjustudie från 2014.

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en definition av livskvalitet som förklarar begreppet såhär:

”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön”.