Livskvalitet i Helsingborg

Vad tänker du på när du hör ordet livskvalitet? Tänker du på en långfrukost, ett bad i Öresund, en sagostund med barnen, eller något helt annat?

I Helsingborgs stad har vi valt att beskriva livskvalitet som:

”Att ha lika förutsättningar att leva ett gott liv, att kunna skapa sin egen lycka och att må bra hela livet. Livskvalitet är att kunna vara delaktig, kunna påverka och vilja ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid. Livskvalitet i Helsingborg skapas med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.”

I Nationalencyklopedin beskrivs livskvalitet som den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en individuell upplevelse som skiljer sig från mätbara data om människor. Dålig hälsa är till exempel inte per definition lika med dålig livskvalitet, men kan förstås bidra till att minska den.

I ett större perspektiv kan livskvalitet skapas genom till exempel omsorg om svaga grupper i samhället, miljöskydd, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och förbättring av boendeförhållanden, arbetsvillkor och hälsovård. Men varje människa har en egen uppfattning om vad livskvalitet är för hen.

Helsingborgs stad arbetar aktivt med miljö- och folkhälsofrågorna, men det återstår flera utmaningar för att staden ska kunna bli skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad år 2035. Vi behöver tillsammans arbete vidare med alla områden inom miljö och folkhälsa för att skapa goda förutsättningar för alla helsingborgare att uppleva en hög livskvalitet.