Livskvalitet

Vad tänker du på när du hör ordet livskvalitet? Tänker du på en långfrukost, ett bad i Öresund, en sagostund med barnen eller något helt annat?

I Nationalencyklopedin beskrivs livskvalitet som den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser.Till exempel är dålig hälsa per definition inte lika med dålig livskvalitet, men kan förstås starkt bidra till att minska den. Begreppet är viktigt inom medicinsk etik och hälsoekonomi. I ett större perspektiv anses ofta livskvalitet uppstå genom till exempel omsorg om svaga grupper i samhället, miljöskydd, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, förbättring av boendeförhållanden, arbetsvillkor och hälsovård.  Därigenom kan alla människor ha olika uppfattning om vad livskvalitet är för hen.

I Helsingborgs stad har vi valt att beskriva livskvalitet som: ”Livskvalitet är att ha lika förutsättningar att leva ett gott liv, att kunna skapa sin egen lycka och att må bra hela livet. Livskvalitet är att kunna vara delaktig, kunna påverka och vilja ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid. Livskvalitet i Helsingborg skapas med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.

Utifrån denna nulägesanalys går det att konstatera att Helsingborgs stad arbetar aktivt med miljö- och folkhälsofrågorna, men det återstår utmaningar för att kunna bli en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad år 2035. Därigenom finns det områden, inom miljö och folkhälsa, som staden behöver arbeta med för att skapa goda förutsättningar för att helsingborgare ska kunna skapa en hög livskvalitet.