Avfallsplan

Staden ska planera för avfallshanteringen för fyra till fem år framåt. Avfallsplanen innehåller stadens planer för att minska mängden avfall och vilken inriktning vi ska ha för avfallsplaneringen.

Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Avfallsplanen är framtagen som ett samarbete mellan miljöförvaltningen, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Du kan ladda ner Avfallsplan 2016-2020 på NSR:s webbplats.