LKP-teamet

Stadens livskvalitetsteam består just nu av miljöstrategen Sofia Mattson och samhällsstrategen Elin Turesson. Läs mer här om vilka dem är.

Elin Turesson och Sofia Mattsson

Elin Turesson, samhällsstrateg social hållbarhet på Stadsledningsförvaltningen                              

Vad har du för bakgrund?
– Jag är statsvetare med erfarenhet av arbete på länsstyrelse och högskola inom jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, styrning, verksamhetsutveckling, uppföljning och analys.

På vilket sätt arbetar du med LKP-programmet?
– Jag samordnar och stödjer stadens arbete med Plan för lika möjligheter och Folkhälsa. Arrangerar utbildningar, processleder, samlar nätverk, omvärldsbevakar och analyserar.

Har du några specialämnen?
– Mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, social hållbarhet, mångfald, inkludering, tillgänglighet, delaktighet, barns rättigheter

Vad är livskvalitet för dig personligen?
– Livskvalitet för mig personligen är när jag känner balans mellan olika delar i livet och alla delar ger energi, glädje och driv. Rent konkret är ett ögonblick av livskvalitet en långfrukost en lördag med familjen efter en rolig och spännande arbetsvecka.

 

Sofia Mattson, miljöstrateg, miljöförvaltningen                                 

Vad har du för bakgrund?
–  Jag är miljöinspektör och sjukgymnast med intresse för hela människan i sitt existentiella sammanhang

På vilket sätt arbetar du med LKP-programmet?
–  Jag kallas för miljöinspiratör och ska engagera och stödja stadens miljösamordnare. Vi som jobbar för staden ska vara goda förebilder i miljöarbetet. Det betyder till exempel att vi hellre cyklar än kör bil och jobbar bort så mycket farliga kemikalier som vi kan. Det handlar också om att servera klimatsmart mat till barn, unga och gamla. Men mest av allt består mitt arbete av att samarbeta. För att kunna nå resultat i miljöarbetet samarbetar vi över förvaltnings- och bolagsgränser. Och det är i den samarbetsytan jag befinner mig och skapar förutsättningar för miljöarbetet.

Har du några specialämnen?
– Jag är en generalist och är inte expert på något enskilt ämne, men jag är bra på att koppla ihop kunskap till helheter. Att skapa syntes och se delarna i helheten och helheten i delarna. Jag är bra på att ta experter till hjälp för att koppla djupare kunskap till det vi jobbar med. Jag har också jobbat med miljöfrågorna större delen av mitt liv.

Vad är livskvalitet för dig personligen?
–  Att lägga ner massor med tid på min älskade hobby – kören Pearls of the Sound. Det är också att koppla av på ”Slottet” som vi kallar vårt fritidshus i Småland. Och sen måste jag säga – Våren! När livet och ljuset återkommer. Då sätter jag mig helst på en stol i solen, lyssnar på fåglarna – som sjunger som om bara glädje fanns – och är lycklig.