SmartMat Hbg

Här kan du läsa nyheter om SmartMat Hbg – ett projekt för att göra vår skolmat mer klimatsmart. Genom att testa en rad olika idéer och lösningar letar vi oss fram till en modell för att halvera matsvinnet och minimera matens klimatpåverkan.