Material och presentationer

Livskvalitetsteamet kommer under våren ta fram material till alla som jobbar med livskvalitet inom staden. Det kommer att innehålla information, tips och verktyg för hur ni jobbar vidare med livskvalitetsprogrammet på er arbetsplats.