Hjärna-Puls-Glädje

När det är förmiddagsrast på Drottninghögsskolan sitter inga elever stilla inomhus. Då är det ju pulsglädje utomhus! Skolveckan fortsätter sedan med brainbreaks, mer pulsglädje, utelektioner och värdegrundsarbete på schemat. Hälsoprojektet Hjärna-Puls-Glädje har gett eleverna energi att lära mer, en tryggare gemenskap och arbetsro på lektionerna, precis som forskningen visar.

Mark Siegbahn och hälsopedgogen Lina Mårtensson

Från höstterminen 2017 och fram till 2020 ska projektledaren Mark Siegbahn driva och utveckla hälsoprojektet på Drottninghögsskolan. Alla skolans 380 elever följer den nya hälsoplanen, vilket gör projektet till en av de största hälsosatsningarna i Sverige. De puls- och fokushöjande aktiviteterna har uppmärksammats över hela landet och inspirerat många skolor till att lägga in mer fysisk aktivitet på schemat och under lektionstid.

– Det handlar inte om pedagogik, det handlar om skapa förutsättningar för pedagogik. Vi gör det här projektet för att barnen ska känna sig trygga, må bra, ha roligt och vilja vara i skolan, vilket är viktigt i ett socialt utsatt område som Drottninghög, säger Mark Siegbahn, förstelärare i idrott och hälsa på Drottninghögsskolan.

Läs mer om projektet på bloggen hos Pedagogsajten för Familjen Helsingborg.

Elevernas hälsa i fokus

Tanken i projektet är att utgå från elevernas att hälsa och välmående för att lägga en grund för ökad måluppfyllelse och bättre resultat. Den pulshöjande aktiviteten (pulsglädje) leds av skolans hälsopedagoger och ersätter förmiddagsrasten varje dag. Efter det passet får både elever och pedagoger glädje och energi för att kunna behålla koncentrationen på dagens lektioner.

– Vi kör springlekar, hopplekar, tävlingar och samarbetsövningar. Sen känner vi att vi kan lära oss och orka mycket mer, säger Marissa som går i årskurs 4 på Drottninghögsskolan.

– Man känner sig stark efter pulsglädjen och att man orkar mer under hela dagen, tillägger Abbas som går i samma årskurs.

Aktivitet ger resultat

Flera vetenskapliga studier har visat att pulshöjande aktivitet innan lektionsstart har ökat studieresultaten i ämnen som matematik och språk. Mycket forskning pekar också att det ökar just elevers koncentration och lärande. Men energikickarna på Drottninghögsskolan kommer inte bara från förmiddagsrasten.

Hälsoplanen innehåller också tio minuters aktivitetspauser, eller brain breaks på lektionstid varje dag, som läraren lägger in när det behövs. Dessutom har skolan jobbat med att skapa en skolmiljö som stimulerar fysisk aktivitet och flexibla klassrum, där eleverna kan vara mindre stillasittande genom att välja ståbord, stolcyklar och andra platser när de jobbar med sina uppgifter.

– Vi har byggt in saker i elevernas vardag så att de leds till att ta goda beslut för sig själva. Det kallas beteendedesign eller nudging, säger Mark Siegbahn.

”Det blev bättre efter pulsglädjen”

Minst två gånger i veckan har klasserna utomhuspass där pedagogiken är anpassad till utemiljön. 20 minuter varje dag går också till värdegrundsarbete, samarbetsövningar eller massage i de olika årskurserna. De passen har stärkt sammanhållningen och tryggheten mellan eleverna. När klasserna från en årskurs blandats och haft lektioner ihop har också gemenskapen på skolan stärkts.

– Då sitter vi med någon annan på lektionerna och lär känna nya kompisar från nya grupper, förklarar Marissa.

Sammantaget har hälsoprojektet lett till både lugnare lektioner, piggare elever och en tryggare skolmiljö. Under hela höstterminen 2016 gjordes 57 anmälningar om hot, våld och trakasserier på skolan. Efter höstterminen 2017 när hälsoprojektet dragit igång hade den siffran minskat till 7 anmälningar.

– Det var bråk från rasten och under lektionerna innan, men det blev bättre efter pulsglädjen, avslutar Hassan som också går i årskurs 4.

Fakta: Hälsoplanen på Drottninghögsskolan

  • 30 minuter pulshöjande aktivitet de dagar eleverna inte har idrott och hälsa.
  • Två utelektioner i veckan.
  • 20 minuter värdegrundsarbete varje dag.
  • 10 minuter brain breaks varje dag.

Marks fem tips för att dra starta ett hälsoprojekt på din skola:

  1. Fundera ut vilken förändring du vill göra och gör en tydlig plan!
  2. Gör det enkelt och gör förändringar du kan börja med idag.
  3. Ha en tydlig gemensam vision som ni jobbar efter.
  4. Anpassa aktiviteterna efter målgruppen.
  5. Sätt mål som är aktiviteter för att få det önskade beteendet. 20 minuter pulshöjande aktivitet varannan dag ger till exempel piggare elever.

Följ vad som händer i Hjärna-Puls-Glädje på Facebook och Instagram