Checklistor för miljöarbete

Här hittar du checklistor som hjälper dig att kolla hur du hanterar olika typer av avfall och miljöfrågor på din arbetsplats, skola eller förskola.