Rapport: Klimatanpassning 2015 – Så långt har Sveriges kommuner kommit

“Bakgrunden till denna rapport är att många kommuner redan idag är sårbara för extrema väderhändelser, till exempel omfattande skyfall som kan inträffa var som helst i landet. Genom att anpassa samhället, minska sårbarheter och tillvarata möjligheter, kan återkommande stora och irreversibla skador på egendom och person motverkas. Det är angeläget för ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatanpassningsarbetet är också nödvändigt för att ett gott försäkringsskydd vid naturrelaterade skador ska kunna erbjudas alla kunder även i fortsättningen.”

Ladda ner rapporten i sin helhet (som pdf) här.

Citat hämtat från rapporten Klimatanpassning 2015 – Så långt har Sveriges kommuner kommit, Olsson & Roth 2015-05-06 s. 4 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *