Tre frågor till tre ambassadörer

Arbetet för mer livskvalitet åt alla samlar Helsingborgs förvaltningar och bolag. Här får du träffa tre av alla medarbetare som jobbar mot målet ute i stadens verksamheter, tre livskvalitetsambassadörer.

Kristina Olofsson, David Bergström och Mari Nidesjö är livskvalitetsambassadörer på sina arbetsplatser.

Kristina Olofsson, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning)

Vad är livskvalitet för dig?
– Det är jättemycket. En bra vardag för alla och att man har möjlighet att göra skillnad, lära sig nya saker och utvecklas.

Hur vill du jobba för helsingborgarnas livskvalitet i din verksamhet?
– Jag vill se ett större samarbete med kommunens bolag. Att skapa mötesplatser på våra kontor där vi kan ha ett coworkingspace om just livskvalitet. Vi har många anknytningspunkter på bolagen och förvaltningarna. Vi sitter ofta och gör samma saker, men om vi gör det tillsammans kan vi bli effektivare. I vår verksamhet på NSR tänker jag på hur vi kan jobbet med allas delaktighet genom till exempel studiebesök för skolklasser, där eleverna får lära sig att ta hand om miljön genom att sortera rätt.

Vad är nyckeln i stadens livskvalitetsarbete?
– Att skapa mötesplatser mellan olika verksamheter i staden, andra organisationer och föreningar. Det handlar om att mötas, göra saker tillsammans och skapa ett tillsammanssamhälle.

Mari Nidesjö, AMF (Arbetsmarknadsförvaltningen)

Vad är livskvalitet för dig?
– Balans i allt. Balans i livet, jobbet, stress och press.

Hur vill du jobba för helsingborgarnas livskvalitet i din verksamhet?
– Att vi blir ännu duktigare på att samarbeta i staden och våra bolag, så att vi skapar livskvalitet för människor och river murar. Det finns många människor som står långt ifrån kommunens strukturer, där vi måste våga tänka nytt för att möta fler. I vår verksamhet jobbar vi bland annat med att ge fördjupat stöd vid anställning och utbildning, så att det inte blir ännu ett misslyckande för individen. Vi arbetar också med att finnas på plats ute i närområdena och inte bara komma dit när vi behövs.

Vad är nyckeln i stadens livskvalitetsarbete?
– Att vi höjer och tackar oss själva för alla små saker vi gör för livskvalitet i staden. Vi kommer inte att slå världsrekord varje dag.

David Bergström, Socialförvaltningen

Vad är livskvalitet för dig?
– Förmånen att kunna göra goda val i vardagen. Till exempel att kunna prioritera sin hälsa och göra saker som påverkar samhället positivt.

Hur vill du jobba för helsingborgarnas livskvalitet i din verksamhet?
– Med brukardelaktighet och genom att inkludera människor i vår utveckling. Våra målgrupper som använder våra tjänster vet om vi gör något rätt eller inte. Därför låter vi dem vara med vid rekryteringar och sitta med i arbetsgrupper för projekt och nya arbetssätt. Det handlar inte bara om att påverka, utan om ett medskapande. En grupp med brukare jobbar också med kurser i digital service för andra brukare.

Vad är nyckeln i stadens livskvalitetsarbete?
– Samarbeten mellan alla tänkbara avdelningar, förvaltningar och organisationer. Att ta tillvara på varandras initiativ. Det saknas inte idéer, bara sätt att genomföra dem bredare.