Tack för att ni kom på Heja LKP-träffen!

Vi är nöjda och glada för att så många kloka och engagerade medarbetare i staden kunde samlas och prata om livskvalitet. Tack för att ni kom allihop!

Heja LKP-träffen 5 december blev en återträff för alla ambassadörer som gått förankringsprocessen av livskvalitetsprogrammet under 2016, ett startskott för livskvalitetsnätverket och en introduktion alla som är nya i livskvalitetsarbetet.

Hela 66 tjänstepersoner från alla förvaltningar och nästan alla bolag kom för att lyssna på intressanta föredrag om framtiden och om goda exempel från vår verksamhet. Vi fick ett uppmuntrande inledningstal från stadsdirektören Palle Lundberg som betonade vikten av fortsatt arbete med livskvalitetsprogrammet och ambassadörernas roll. Vi avslutade träffen med att prata, mingla och dela erfarenheter om praktiskt livskvalitetsarbete med varandra.

Tack för allt intresse och engagemang!

/Livskvalitetsteamet

Här hittar du en sammanställning av runda bord-samtalen och stadens presentationer från träffen.

Bildspel från Heja LKP-träffen 5/12 2018