Livskvalitetsteamet

Stadens livskvalitetsteam består av Helen Wiklund, Sofia Mattsson, Sofie Johansson och Mia Norberg Nguyen. Läs mer om vilka de är här.

Sofia Mattsson, Sofie Johansson, Helen Wiklund och Mia Norberg Nguyen i LKP-teamet.

Helen Wiklund – hållbarhetsstrateg och teamledare
Helen är ny teamledare för livskvalitetsteamet. Helen ska samordna och prioritera teamets uppgifter, sprida och verka för att staden arbetar på bästa sätt med livskvalitet. Kontakta Helen Wiklund

Sofia Mattsson – miljöinspiratör och koordinator för miljösamordnarna
Sofia är miljöinspiratör och kan hjälpa förvaltningarna med stöd och inspiration kring miljöarbete och hur de kan arbeta för ständig förbättring. Kontakta Sofia Mattsson

Sofie Johansson – processledare
Sofie är anställd under ett år för att arbeta med projekt som kan genomföras för att driva på arbetet med livskvalitet. Kontakta Sofie Johansson

Mia Norberg Nguyen – samhällsstrateg
Maria är åter tillbaka efter en tids föräldraledighet. Maria är inspiratör inom folkhälsa och kan hjälpa och stötta förvaltningarna för ständig förbättring i det arbetet. Kontakta Mia Norberg Nguyen