Livskvalitetsteamet

Livskvalitetsteamet och ambassadörerna bildar stadens stödsystem för genomförandet av Livskvalitetsprogrammet. Teamet sköter processledningen av programmet och ambassadörerna är teamets förlängda arm ute i verksamheterna.

Sofia Mattsson, Sofie Johansson, Helen Wiklund och Mia Norberg Nguyen i livskvalitetsteamet.

Livskvalitetsteamet är ett centralt stöd inom staden och består av en teamledare, en hållbarhetsstrateg, en miljöinspiratör och en folkhälsoinspiratör. Under en tid framöver finns också en extra resurs i form av en processledare som leder kortare projekt kopplat till teamets uppdrag. Teamets uppgift är att:

  • Stötta koncernen när det efterfrågas i samband med verksamhetsplanering och nulägesanalyser
  • Utveckla koncernens kompetens inom livskvalitet, miljö- och folkhälsoområdet
  • Omvärldsbevaka inom livskvalitetsprogrammets områden
  • Inspirera till arbete med livskvalitet
  • Följa upp och återkoppla resultatet av koncernens livskvalitetsarbete.

Stadens livskvalitetsteam består av Helen Wiklund, Sofia Mattsson, Sofie Johansson och Mia Norberg Nguyen. Läs mer om vad de gör nedan.

Helen Wiklund – hållbarhetsstrateg och teamledare
Helen är ny teamledare för livskvalitetsteamet. Helen ska samordna och prioritera teamets uppgifter, sprida och verka för att staden arbetar på bästa sätt med livskvalitet. Kontakta Helen Wiklund

Sofia Mattsson – miljöinspiratör och koordinator för miljösamordnarna
Sofia är miljöinspiratör och kan hjälpa förvaltningarna med stöd och inspiration kring miljöarbete och hur de kan arbeta för ständig förbättring. Kontakta Sofia Mattsson

Sofie Johansson – processledare
Sofie är anställd under ett år för att arbeta med projekt som kan genomföras för att driva på arbetet med livskvalitet. Kontakta Sofie Johansson

Mia Norberg Nguyen – samhällsstrateg
Mia är åter tillbaka efter en tids föräldraledighet. Mia är inspiratör inom folkhälsa och kan hjälpa och stötta förvaltningarna för ständig förbättring i det arbetet. Kontakta Mia Norberg Nguyen

Här kontaktar du alla i livskvalitetsteamet.