Inspirationsdag om livskvalitet i staden

Den 5 december samlas livskvalitetsteamet tillsammans med stadens ambassadörer, kommunikatörer och HR-ansvariga för en träff om livskvalitetsarbetet. Målet är mötas, inspireras och lära av varandras erfarenheter. 

Många av verksamheterna i staden gör ett fantastiskt jobb med livskvalitetsarbetet, men ingen kan lösa alla utmaningar ensam. Tillsammans kan vi däremot göra mycket.

Under dagen ska vi förtydliga roller och förväntningar, inspireras, prata livskvalitet och lära känna varandra. Vi ska också få lyssna på goda exempel från olika verksamheter i staden för att se hur de har jobbat för att öka livskvaliteten för helsingborgarna.

Livskvalitetsteamet hoppas att så många som möjligt vill komma på träffen så att vi kan samarbeta i det fortsatta arbetet. Om du inte har anmält dig, men ändå vill komma kan du kontakta någon i teamet så säger vi till om det blir en plats ledig. Vi ser verkligen fram emot att träffa er alla!

Vad: En inspirationsdag om livskvalitet
Tid: 5 december kl.8.00-13.00
Plats: Hotell Radisson Blu, Carl Krooks gata 16

Preliminärt schema för dagen:

8.00-8.30, Mingel, kaffe och registrering
8.30-9.00, Inledningstal från Palle Lundberg och från livskvalitetsteamet
9.00-9.30, Ett par goda exempel från koncernen på temat livskvalitet
9.30-9.45, Fika
9.45-10.30, Catarina Rolfsdotter Jansson föreläser om livskvalitet
10.30-10.45, Paus
10.45-11.45, Diskussioner kring livskvalitetsprogrammet i smågrupper
11.45-12.00, Vi rundar av och sammanfattar dagen
12.00-13.00, Lunch

Varmt välkomna!