Omvärldsspaning 2 – Santa Monica wellbeing project

Santa Monica Wellbeing project

I mars år 2013 blev Santa Monica en av fem vinnare i tävlingen ”Mayors Challenge”, vilken är en idétävling som uppmuntrar städer till att generera innovativa idéer som löser stora utmaningar och förbättrar stadslivet. Santa Monica var en av vinnarna i samband med sitt projekt för välbefinnande; ”Wellbeing project”. Kärnan i projektet är att ta fram ett lokalt välbefinnandeindex för att skapa en genuin förståelse för vem samhället är till för och hur tillståndet i samhället är. Syftet med indexet är att underlätta för beslutsfattare, lokala aktörer och invånare att arbeta tillsammans för en positiv samhällsförändring. Projektet leds av Santa Monicas Office for Wellbeing och pågår till och med år 2016[1].

Santa Monica har gjort en Youtube-film om sitt projekt. Den berättar mer om deras grundtankar och idéer och vad projektet ska leda till. Under hösten 2014 kunde invånarna i staden delta i en första undersökning om sitt eget välbefinnande. Resultatet av den första mätningen med subjektiva och objektiva indikatorer kommer att publiceras under våren 2015.

Youth wellbeing report card

Nätverket Santa Monica Cradle to Career (SMC2C), startades år 2011 efter uppmärksammade skjutningar och självmord i staden, och de arbetar för att unga människors välbefinnande ska prioriteras i staden. Nätverkets medlemmar består av föräldrar, ledare, kommunanställda och olika skolor med mera i Santa Monica. De har bland annat arbetat fram ett Youth Wellbeing Report Card som fokuserar på fyra nyckelfaktorer till välbefinnande bland unga människor mellan 0-24 år i Santa Monica;

  1. Lärande och skolprestation– Läsförståelse, utveckling i matematikkunskaper, närvaro i skolan och betyg.
  2. Psykisk hälsa och utveckling – barns näring, goda hälsa och motorik (särskilt när de ska börja i skolan).
  3. Social kompetens och självförtroende – hur säkra barn känner sig i skolan, om de har en vuxen människa som bryr sig i hemmet och om de har fritidsaktiviteter utanför skolan.
  4. Känslomässig mognad och mental hälsa – fokuserar på barns psykiska hälsa, depressioner samt bruk av alkohol och droger[2].

De personer som arbetade fram idén om ett Wellbeing Index i Santa Monica har troligtvis i stor utsträckning utgått från stadens ”Youth Wellbeing Report Card”.

[1] http://www.cityofwellbeing.net/
[2] http://www.santamonicayouth.net/Content.aspx?id=43137