Omvärldsspaning 1 – New Economics Foundation

New Economic Foundation – om framtidens ekonomi och välstånd

New Economic Foundation, NEF, är Storbritanniens ledande tankesmedja, oberoende av något politiskt parti, som främjar social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. Tankesmedjans slogan är “Economics as if the people and planet mattered” och dess tre fokusområden är ekonomi, miljö och samhälle. NEF har forskat kring lösningar till de största ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningarna i över tjugofem år.

Enligt NEF blir de flesta av världens ekonomier allt mer ohållbara, orättvisa och instabila. Därför är världens nuvarande ekonomiska system inte lämpligt för att bemöta allt från klimatförändringar till finansiella kriser.

Tankesmedjan betonar att världen är i behov av en stor övergång till en ny ekonomi som har människor och planeten i fokus. Arbetet med övergången har dock bara börjat. En ny ekonomi växer fram över hela världen, men enligt NEF behöver den förklaras för människor och utvecklas till politik för att få en större och snabbare genomslagskraft[1].

Fem nyckefaktorer för lycka

Dessa fem nyckelfaktorer togs fram i samband med ett stort projekt för den Storbritanniska regeringens vetenskapliga avdelning där NEF deltog. Nyckelfaktorerna används av olika utövare i Storbritannien, som till exempel skolor, lokala projekt, hälsoorganisationer med mera, och runt om i världen i syfte att kommunicera ut enkla saker som en människa bör göra varje dag för att förbättra sitt välbefinnande.

CONNECT – Anslut: Dina sociala relationer är de viktigaste grundstenarna i ditt liv. Investerar du tiden som du kan med dina nära och kära? Fortsätt bygga relationer.

BE ACTIVE – Var aktiv: Om du är aktiv undviker du att vara på dåligt humör. Sätt på en låt, dansa, ta en promenad. Att vara aktiv är väldigt bra för humöret.

TAKE NOTICE – Var uppmärksam: Hur medveten är du om saker som pågår i världen? Är du uppmärksam på att årstiderna eller människor runt dig ändras? Mindfulness och kognitiv beteendeterapi är väldigt starkt och bra för människors välmående.

KEEP LEARNING – Fortsätta lära: Det är otroligt viktigt att fortsätta vara nyfiken genom hela livet! Människor som är nyfikna och vill lära sig mer har betydligt bättre hälsa än de som sluter sig. Uppmaningen att fortsätta lära handlar därigenom mer om nyfikenhet än kunskapsbaserat lärande.

GIVE – Ge: Visa på medkänsla och generositet då dessa beteenden är kopplade till belöningsmekanismen i hjärnan. Människor mår bra när de ger.

Tillbaka

[1] http://www.neweconomics.org