Omvärldsbeskrivning

I Helsingborgs stad vill vi skapa förutsättningar för att helsingborgarna ska känna att de lever i den stad de vill leva i, där lycka och välmående inte innebär en påfrestning på vår planet. Vårt mål är att det ska finnas förutsättningar och möjligheter för samtliga helsingborgare att kunna påverka sin livskvalitet. Helsingborgs stads främsta verktyg för att kunna skapa förutsättningar för god livskvalitet handlar om den miljö vi vistas i, och vår hälsa.

Helsingborgs stad är till för helsingborgarna, och tillsammans med de som bor, arbetar och besöker vår stad kan vi skapa ett Helsingborg där möjligheterna och förutsättningarna för en god livskvalitet är en självklarhet för alla.

Omvärldsbevakningen som ser på livskvalitet ur ett globalt perspektiv försöker bland annat att besvara följande frågor:

  • Är världen på väg mot en förändring från ett fokus på BNP som ett mått på tillväxt, till en värld med mer fokus på välmående och mänsklig utveckling?
  • Hur ser dagens miljö- och hälsotillstånd ut i världen och hur kan invånares välbefinnande mätas?

Utifrån vår breda avsökning av världens tillstånd går det dels att konstatera det faktum att världen står inför många utmaningar när det kommer till dagens globala miljö- och hälsotillstånd, dels att mätningen av välbefinnande är på frammarsch i olika delar av världen. I nuläget finns det inget universellt index för välbefinnande utan det mäts på olika sätt i form av skilda index. Därigenom har BNP, som det enda måttet på ett samhälles framgång fått konkurrens, eftersom det blir mer och mer tydligt att en människas upplevelse av lycka, välmående och livskvalitet beror väldigt lite på ekonomiskt välstånd.

Omvärldsbeskrivningen är indelad i tre huvudavsnitt:

Internationellt arbete

Livskvalitet som mått

Att mäta livskvalitet