Nyckeltal – den skapande staden

Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) 75,75 % 77,15 % 78,46 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitetet och högskola inom tre år, andel (%) 65 % 67,2 % 68,2 %
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 74,8 % 75,8 % 77,6 %
Nöjd Kund-Index, Företagsklimat – Totalt 62 _ 67
Företagsklimat totalt, ranking 13 20 53
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 71,81 % 71,66 % _
Nyregistrerade företag första halvåret, antal/1000 invånare 9,7 % 7,7 % 7,8 %
Förvärvsarbetande invånare 20-24 år, andel (%) 53,92 % 54,34 % _
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 5,2 % 5,47 % 5,17 %
Nöjd Region-Index-Utbildningsmöjligheter 72,12 71,9 71
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) 73,58 % 72,99 % 71, 76%[1]

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/jamfor-resultat/