Nyckeltal – den pulserande staden

Stadens nyckeltal

Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 78,61 80,56 80,31
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 80 % 89 % 89 %
Invånares Nöjd Inflytande-Index-Helheten 40,75 39,65 40
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 13 % 48 % 73,1 %
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 13 % 52 % 80,4 %
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år 14,52 13,51 12,19
Boklån kommunala bibliotek, antal/inv 5,58 5,22 4,83 
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%) 25,51 % 21,78 % 19,39 %
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel (%) 64,29 % 60,4 % 56,12 %
Nöjd Region-Index-Fritidsaktiviteter 72 71 71[1]

Nyckeltal från Region Skånes folkhälsoenkät 2012

Kvinnor Helsingborg Skåne
Lågt socialt deltagande 47 % 43,1 %
Lågt förtroende för samhällsinstitutioner 23,7 % 22,8 %
Låg fysisk aktivitet 15,5 % 13,5 %
Män Helsingborg Skåne
Lågt socialt deltagande 42,2 % 44,8 %
Låg förtroende för samhällsinstitutioner 32,9 % 30,8 %
Låg fysisk aktivitet 16,2 % 14,8 % [2]

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/jamfor-resultat/
[2] http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/folkhalsorapport-skane-2013/