Nyckeltal – den gemensamma staden

Stadens nyckeltal

Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Nöjd-Region-Index-Trygghet 50,07 50,15 50
Anmälda våldsbrott, antal/1000 inv 14,93 14,96 _
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) _ 100 % 88,8 %
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 11 % 33 % 79,4 %
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) _ 100 % 95,1 %
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) 100 % 100 % 100 %
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) 100 % 100 % 94,5 %
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 70,2 20 18
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 17,4 17,6 18,6[1]

Nyckeltal från Region Skånes folkhälsoenkät 2012

Kvinnor Helsingborg Skåne
Otrygg i bostadsområdet 18,3 % 12,6 %
Hot om våld 6 % 5,5 %
Utsatt för våld 2,6 % 2,6 %
Män Helsingborg Skåne
Otrygg i bostadsområdet 8,1 % 5,8 %
Hot om våld 6 % 5,5 %
Utsatt för våld 2,6 % 2,6 %[2]

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/jamfor-resultat/
[2] http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/folkhalsorapport-skane-2013/