Nyckeltal – den balanserade staden

Stadens nyckeltal:

Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) ­_ 14,6 % 16,5 %
Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%) 10,77 % 13,91 % 16,59 %
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enligt IMFS (%) 91,64 % 81,8 % 78,41%
Andel bilar per 1000 invånare 436 434 436
Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare och år, exklusive trädgårdsavfall 500,1 % 475,8 % 472, 1%
Andel matavfall som villahushåll slänger i matavfallspåsen 10,9 % 11,2 % 10,8 %[1]

Nyckeltal från Region Skånes folkhälsoenkät 2012

Kvinnor Helsingborg Skåne
Buller från vägtrafik 12,9 % 11,7 %
Äter lite frukt och grönt 19,6 % 17,9 %
Övervikt och fetma 40,1 % 41,4 %
Män Helsingborg Skåne
Buller från vägtrafik 13,9 % 11,2 %
Äter lite frukt och grönt 30,9 % 33,1 %
Övervikt och fetma 55,2 % 58,6 % [2]
[1] http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/jamfor-resultat/
[2] http://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/framtid-och-utveckling/folkhalsorapport-skane-2013/