Visionsområden

Helsingborgs stads vision 2035

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Stadens vision är ett hjälpmedel för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035. Visionen anger en riktning för hur Helsingborg ska utvecklas och ska både inspirera samt instruera. [1]

Helsingborg 2035 har en egen hemsida med mer information, den hittar du här.

Denna nulägesanalys har delat upp ett stort antal av stadens verksamhetsområden och större övergripande frågor under vart och ett av de fem visionsområdena, som ett led i att skapa en första struktur för framtida uppföljning. Vi har också kopplat en antal nyckeltal från stadens nyckeltalsdatabas och statistikdatabas till varje visionsområde.

Den skapande staden

Den pulserande staden

Den gemensamma staden

Den globala staden

Den balanserade staden

[1] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.5