Djupintervjuer

Sammanfattning av djupintervjuer i Helsingborgs stad

Den 15:e september 2014 utförde projektgruppen för Livskvalitetsprogrammet djupintervjuer med invånare i Helsingborgs stad.

Syftet med djupintervjuerna:

 • Bekräfta och/eller kullkasta de värderingar av livskvalitet som projektgruppen haft samtal och gjort övningar om.
 • Öka kunskapen i gruppen, få ett bredare kunskapsunderlag, ge nya och viktiga lärdomar om helsingborgarnas livssituation, önskemål samt upplevda livskvalitet.
 • Initiera medborgardialog så tidigt som möjligt i processen och backa upp projektgruppens kommande arbete med egen insamlad fakta.

Projektgruppen har tillsammans genomfört mer än tjugo personliga djupintervjuer som speglar flera olika perspektiv om helsingborgares livssituation och tankar om livskvalitet. Respondenterna består ungefär av lika många män som kvinnor, mellan 15 – 81 år, och är allt från gymnasieelever till pensionärer med olika etniska bakgrunder.

Områden i Helsingborgs stad där djupintervjuerna genomfördes:

 • Campus Helsingborg
 • Drottninghög
 • Dunkers kulturhus
 • Sundstorget
 • Rådhustorget
 • IKEA:s restaurang
 • Maria park
 • Planteringen
 • Skolstaden
 • Väla

Gemensamma nämnare för hur respondenterna vill se Helsingborg år 2035:

 • Tryggheten i Helsingborg är hög.
 • Det råder ingen bostadsbrist.
 • Luften i Helsingborg är bra.
 • Det finns många mötesplatser, helst i centrum, för olika grupper av människor som till exempel HBTQ-personer.
 • Segregation, utanförskap och otrygghet råder inte längre i Helsingborg.
 • Helsingborg har hanterat åldrandet av befolkningen på ett önskvärt sätt.
 • Tranporterna är hållbara.
 • Invånarna är nöjda med skolutbildningen som erbjuds i staden.
 • Det finns ingen polarisering mellan olika bostadsområden som till exempel Norr och Söder.
 • Helsingborg har inte längre stämplen som den konservativa och stela staden.
 • Helsingborg har blivit och upplevs som en tolerant stad.

Respondenternas uppfattning av nuläget i Helsingborg

 1. Det råder hög livskvalitet i Helsingborg på grund av det är en lagom stor stad med närhet till havet och naturen.
 2. Tryggheten och toleransen behöver bli bättre i staden. Fler tjejer än killar upplever att de känner sig otrygga. Även fler yngre än äldre upplever otrygghet.
 3. Satsa mer på unga, företag och grupper som till exempel HBTQ-personer för att locka fler till staden.
 4. Skapa fler mötesplatser i centrum.
 5. Respondenterna har olika uppfattningar om Väla, vissa vill att köpcentrumet ska läggas ner medan andra trivs i dess miljö.
 6. Många efterfrågar mer puls i staden.
 7. Majoriteten av de äldre respondenterna anser att kulturutbudet är bra.
 8. Många tycker att det är lätt att ta sig runt i staden.
 9. Klyftor mellan olika bostadsområden och människor i staden behöver suddas ut.

Vad är livskvalitet enligt respondenterna?

 • Att må bra
 • Att få vara med sina nära och kära
 • Friheten att styra över sitt eget liv
 • Trygghet
 • Frihet
 • Goda relationer
 • Närhet till hav
 • Tillgång till bra luft
 • Närhet till natur och grönska
 • Vistas i skogen
 • Närhet till stadspuls och affärer
 • Kulturella upplevelser
 • Att själv vara positiv, glädjas åt saker och ta tillvara på livet
 • Meningsfulla arbetsuppgifter
 • Pengar
 • Vara frisk
 • Meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Äta god mat
 • Befinna sig i tystnad
 • Kärlek
 • Fika
 • Bada
 • Sola
 • Barnen och familjen
 • Bra klimat
 • Tolerans
 • Utbildning
 • Integration
 • När man har möjlighet att unna sig något
 • När en person är nöjd med sin livssituation

Tillbaka