Medföljning

SLF018893_crop_liten

Att bli en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad sker inte över en natt, det är ett långsiktigt förändringsarbete som måste drivas aktivt av många. Livskvalitetsprogrammet skapar en tydlig koppling mellan visionens fem områden och stadens viljeinriktningar inom miljö och hälsa.

Livskvalitetsprogrammet består av två delar. En del är det som politikerna i staden beslutat om, och som har arbetats fram i den politiska beredningen för Livskvalitet. Den innehåller fem viljeinriktningar som skapar en tydlig koppling mellan livskvalitetsarbetet och visionen. Under varje viljeinriktning finns ett antal fokusområden. De är särskilt prioriterade områden för Helsingborg att jobba med under dessa åtta åren, där vi vill och behöver bli bättre. Den andra delen är ett levande uppslagsverk där vi alla är med och fyller på med information och kunskap om livskvalitet och vårt gemensamma arbete allt eftersom vi blir klokare och vet mer.

Vi tror att levande kunskap lägger den bästa grunden för ett arbete som hela tiden kan utvecklas och fokuserar på de viktigaste insatserna. Livskvalitetsprogrammet gäller i åtta år, och under dessa åtta åren kommer det med all säkerhet att hända mycket som gör att vi behöver komplettera och omprioritera arbetet. Förändring är en naturlig del av all verksamhet, och livskvalitetsarbetet måste klara av att anpassa sig till nya förutsättningar.

Genom att arbeta på ett sätt som gör det möjligt att vidareutveckla livskvalitetsprogrammet under hela dess giltighetstid, skapar vi en så kallad medföljning. Det innebär att vi kan fokusera ännu tydligare på att inte bara göra saker rätt, utan på att göra rätt saker. Att vi tillsammans kontinuerligt fyller på med goda exempel, ny forskning och erfarenheter från vårt eget arbete, innebär en möjlighet för dig att vara en medskapare av livskvalitetsprogrammet.

Det levande uppslagsverket kommer också att innehålla uppföljningar av hur arbetet går i Helsingborg. För Helsingborgs stads organisation kommer uppföljningen att ske i stadens årsredovisning och styrkort. För att få en samlad bild av stadens arbete kompletterar vi med undersökningar, nyckeltal och en levande dialog med näringsliv, föreningar och invånare.

Denna sida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med mer information.