LivskvalitetHbg på Instagram

Att utveckla landskap som främjar biologisk mångfald är ett av fokusområdena i livskvalitetsprogrammet. Det handlar om hur vi utvecklar landskapet och staden för att säkra upp fler naturliga miljöer för växter och djur nu och i framtiden. Förlusten av växt- och djurarter sker snabbare än någonsin, och är en av de planerare gränser som mänskligheten överskridit mest enligt Johan Rockströms forskning. Hur kan vi ta långsiktigt ansvar för alla Helsingborgs “invånare”? (Bilden är tagen på Kulturmagasinet, Fredriksdal där vi idag sätter igång grupp 2 i förankringsarbetet.) #lkphbg #livskvalitet #helsingborg #hbg2035 #diversity #planetaryboundaries #fb via Instagram http://ift.tt/1TgBINj