LivskvalitetHbg på Instagram

Skåne har ett rekryteringsbehov på bortåt 500 000 personer fram till 2026, hur kan vi rekrytera mer jämlikt och ha en normkritisk blick i vårt arbete? Ett jätteintressant seminarium på Mötesplats Skåne! Ett av Livskvalitetsprogrammets fokusområden är “vi tar tillvara och utveckla mångfalden”, och staden håller även på att ta fram en plan för lika möjligheter som sätter fokus på hur vi som stad kan arbeta aktivt med de sju diskrimineringsgrunderna. Oerhört viktiga frågor som får och ta plats! #motesplatsskane #skane2030 #folkhälsa #helsingborg #hbgmedarbetare #hbg2035 #fb via Instagram http://ift.tt/2bCj2IX