LivskvalitetHbg på Instagram

Över hela staden arbetas det på olika sätt med att förverkliga intentionerna i livskvalitetsprogrammet. FoU Helsingborg arbetar just nu med att starta upp ett projekt med fokus på unga nyanländas väg in i samhället, där intentionerna i programmet boostar och motiverar varför vi ska fokusera på just detta. Vi ser redan stora behov och möjligheter till samverkan över hela organisationen för att kunna erbjuda bästa stöd till denna viktiga målgrupp. #livskvalitethbg #helsingborg #hbgmedarbetare #hbg2035 #fou #fouhbg #fb via Instagram http://ift.tt/1TnGwBV