Kunskapsresurs: Svenska Lifewatch

Svenska Lifewatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsdata. Det handlar om att samla in data om olika arter av djur och växter och göra den tillgänglig i både forskningssyfte och för allmänheten.

Portalen drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i samverkan med ett antal svenska myndigheter, universitet och högskolor.

Syftet med portalen är att göra det möjligt att få tillgång till så mycket biologisk data som möjligt på ett och samma ställe. Som SLU själv uttrycker det i egna tidsskriften Miljötrender: “Med alla fynddata tillgängliga genom en och samma webbtjänst går det att använda dem i olika sammanhang till nytta för naturvård och samhällsplanering.” [1]

Portalen Svenska Lifewatch hittar du här.

[1] http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/miljo/hall-dig-uppdaterad/miljotrender-arkiv/2016/Miljotrender_2016_ensidig.pdf, sidan 26

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *