Förankringsprocessen

Här finns de sammanställningar som gjorts i samband med utvärdering av förankringsprocessen.

  • Fyrfältaren-övning-träff-2 – Deltagarnas sammanställning av vad staden idag redan gör kopplat till de fem viljeinriktningarna i programmet, och som bör behållas, utvecklas, nyskapas eller orsakar hinder. Här finns goda exempel som både rör enskilda förvaltningar eller bolag, samt exempel på samverkan. Se dokumentet som en idébank!
  • Konkretisering-övning-träff-3 – En sammanställning av idéer kring vissa prioriterade åtgärder, i detta fallet främjande av delat ägande samt hur ta tillvara på den internationella kompetensen i staden, och hur bolag och förvaltningar kan eller bör samverka för att lösa dessa frågor.
  • Konkretisering-övning-träff-3 – En sammanställning av deltagarnas egna framprioriterade åtgärder med förslag till samverkan eller idéer.
  • Grow-övning-träff-4 – Utifrån tydliga återkommande hinder, hur kan dessa göras om till möjligheter? En sammanställning av deltagarnas innovativa förslag till existerande system och systemfel.
  • Utvärderingar-lkp-implementering-2016 – Deltagarnas utvärderingar av förankringsprocessen med plus, minus, lärdomar och utmaningar.