Livskvalitetsprogrammets uppföljning

Livskvalitetsprogrammet följs upp vartannat år och 2017 gjordes den första uppföljningen.

Ett 80-tal indikatorer och nyckeltal analyserades, och tio teman valdes ut att djupanalyseras, för att ge en bättre bild av hur det står till med livskvaliteten på platsen Helsingborg.

Uppföljningen är ett underlag för hela stadens verksamhetsplanering.

Ladda ner och läs uppföljningen som PDF.