Helsingborgarna om livskvalitet

Den 15:e september 2014 utförde projektgruppen för Livskvalitetsprogrammet djupintervjuer med invånare i Helsingborgs stad. Syftet var få ett bredare kunskapsunderlag och viktiga lärdomar om helsingborgarnas livssituation, önskemål och upplevda livskvalitet.

Ordmoln över vad livskvalitet är för respondenterna i intervjustudien från 2014.

Projektgruppen genomförde mer än tjugo, personliga djupintervjuer som speglade flera olika perspektiv på helsingborgares livssituation och tankar om livskvalitet. Respondenterna var 15-81 år och bestod av ungefär lika många män som kvinnor. De var allt från gymnasieelever till pensionärer med olika etniska bakgrunder. Respondenterna intervjuades på Campus Helsingborg
Drottninghög, Dunkers kulturhus, Sundstorget, Rådhustorget, IKEA:s restaurang, Maria park, Planteringen, Skolstaden och på Väla.

Hur ville de se Helsingborg år 2035?

När respondenterna i intervjun fick frågan om hur de vill se Helsingborg år 2035 framträdde några gemensamma svar från flera personer olika personer.

 • Tryggheten i Helsingborg är hög.
 • Det råder ingen bostadsbrist.
 • Luften i Helsingborg är bra.
 • Det finns många mötesplatser, helst i centrum, för olika grupper av människor som till exempel HBTQ-personer.
 • Segregation, utanförskap och otrygghet råder inte längre i Helsingborg.
 • Helsingborg har hanterat åldrandet av befolkningen på ett önskvärt sätt.
 • Transporterna är hållbara.
 • Invånarna är nöjda med skolutbildningen som erbjuds i staden.
 • Det finns ingen polarisering mellan olika bostadsområden som till exempel Norr och Söder.
 • Helsingborg har inte längre stämpeln som den konservativa och stela staden.
 • Helsingborg har blivit och upplevs som en tolerant stad.

Vad var livskvalitet för dem?

Så här svarade respondenterna på frågan om vad livskvalitet är för dem.

 • Att må bra
 • Att få vara med sina nära och kära
 • Friheten att styra över sitt eget liv
 • Trygghet
 • Frihet
 • Goda relationer
 • Närhet till hav
 • Tillgång till bra luft
 • Närhet till natur och grönska
 • Vistas i skogen
 • Närhet till stadspuls och affärer
 • Kulturella upplevelser
 • Att själv vara positiv, glädjas åt saker och ta tillvara på livet
 • Meningsfulla arbetsuppgifter
 • Pengar
 • Vara frisk
 • Meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Äta god mat
 • Befinna sig i tystnad
 • Kärlek
 • Fika
 • Bada
 • Sola
 • Barnen och familjen
 • Bra klimat
 • Tolerans
 • Utbildning
 • Integration
 • När man har möjlighet att unna sig något
 • När en person är nöjd med sin livssituation