Forskning: Svenska ungdomar mår sämre än andra jämnåriga i Europa.

I en utförlig artikel från “Världen idag” kan man läsa följande om en forskningsrapport från WHO:

“Förra veckan publicerades rapporten “Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”. Där presenteras resultat från en omfattande internationell studie om skolbarns hälsovanor som avser 2013 och 2014, en studie som genomförs var fjärde år.
I rapporten kan man konstatera att den psykiska ohälsan, mätt med hjälp av självrapporterade besvär, ökade mer i Sverige än i andra länder mellan åren 2009/10 och 2013/14. Från att ha legat nära genomsnittet på plats 19 av 39 länder, placerar sig Sverige nu på plats åtta av 42 på listan över störst förekomst av psykisk ohälsa.”

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Rapporten publiceras av världshälsoorganisationen WHO, och kan laddas ner från deras hemsida.