Forskning: Socioekologisk stadsutveckling

“Projektet ”Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer” (2011-2014), som delfinansieras av Delegationen för hållbara städer, handlar om kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring hur sociala och ekologiska aspekter av hållbarhet är sammanlänkade, eller hur kopplingarna mellan socialt och ekologiskt i hållbarhetsarbete kan tydliggöras, både som möjliga synergier och konflikter.

Syftet med projektet är att utmejsla ett socialt perspektiv på dagens miljö- och stadsplaneringsarbete. Miljöarbete blir ofta inte effektivt om det inte också adresserar sociala dimensioner genom att t ex ta hänsyn till olika gruppers beteenden, val och möjligheter, samt genom att säkra former för delaktighet.”

Länk till webbplats med rapporter, exempel och framtidsscenarios finner du här.

Konkreta tips på socioekologisk praktik i framtiden hittar du här.

Text hämtat från projektets hemsida på KTH.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *