Forskning: OECDs regionala välmående-index “Well-being index”

Sverige som land ligger stadigt i toppskiktet när OECD gör sina mätningar över sitt sociala “well-being”-index. Välmående är ett sätt att mäta livskvalitet, även om Helsingborg arbetar med en bredare definition som även innebär att vårt sociala välmående inte ska påverka vår miljös välmående.

OECD har även ett digitalt verktyg för att kunna se välmående/well-being i olika regioner i världen. Ta en kik och se om du kan hitta andra regioner som mår ungefär som södra Sverige!

https://www.oecdregionalwellbeing.org/region.html#SE22